Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület

Túralovaglás népszerűsítése, a természet és a rend védelme, hagyományőrzés, bemutatók tartása, oktatás, oktatási anyagok szerkesztése, gyermektáborok és rendezvények szervezése, lovak bérbeadása, bértartása

A huszárság

Hazánk hadtörténetében a XV. század derekán jelent meg a huszár, mint a könnyűlovas fegyvernem része. A huszár szó eredetére a mai napig nem tudunk pontos meghatározást. A legvalószínűbb, hogy húsz jobbágytelkenként kellett kiállítani egy könnyűlovas katonát, tehát „húsz árán”.

A huszárság a jellegzetes magyar könnyűlovasság megtestesítője volt Mátyás király uralkodásától egészen a II. világháború végéig. Mondhatjuk ezt azért is, mert a közép- és nyugat-európai országok hadseregeinek nem volt könnyű lovassága.

A magyar könnyűlovasságot évszázadokon át annyira jellemző kiválóságok nemcsak a lovaglásban, kardforgatásban, hanem a magyar harcmodorban jutottak leginkább kifejezésre. A magyar huszárság vagy rajcsoportokban harcolt, vagy nagyobb tömegekben rohamozott. Hatásos és különösen félelmetes volt a magyar könnyűlovasság rohama, amikor egetverő csatakiáltásoktól a levegő és a lovak patkóinak dübörgésétől a föld is remegett. A magyar huszárok kiváló lovaik teljesítőképességének teljes kihasználása mellett, rajta-rajtában vágtáztak, és semmisítették meg az ellenséget. Többek között így történt 1849 júliusában Komárom várának védelmekor Görgey Artúr vezénylete mellett, vagy az első világháború során a Csíki-havasokban a román erők ellen is. A huszárroham ellen nem volt ellenszer.

Huszárnak lenni azonban nemcsak egy fegyvernemhez való tartozást jelentett. Már köszönésük is „Erőt, Tisztességet!” is sugallja, hogy a huszárbecsület egy életre kötelezte azt, aki huszárnak állt. Az 1848/49-es szabadságharc legnehezebb időszakában ők jelentették azt a bázist, amelyre támaszkodni lehetett a hadseregszervezés során. A huszárok a szabadságharc küzdelmeiben kimagasló bátorsággal, önfeláldozó hősiességgel teljesítették kötelességüket.

A huszárság fennállása során mindig a magyar nép rendkívüli katonai képességeit hirdette szervezésben, hadművészetben és utolérhetetlen huszár hősi szellemében. A magyar huszár népünk történelmi értékeinek megtestesítője. Jelképezte és tetteivel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, amelyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását.

Ezek alapján akkor ki is a huszár? A legtalálóbban talán ezt Nagy Kálmán fogalmazta meg:

„Olyan ember volt, mint akármelyikünk, olyan katona, mint bárki más. Olyan fából faragták, mint akár téged, akár engem, de ha felült ficánkoló, mozgékony, gyors, fáradhatatlan, szép magyar lovára, kezébe kapta a huszárkardot, és visszaszállt belé az ősi magyar lovas szellem, akkor más ember, más katona, más férfi lett belőle: MAGYAR HUSZÁR!”

 

 Dicsőséges csaták /animációs filmek/:

Isaszegi csata

Pákozdi csata

Piski csata

Limanovai csata

 

A MAGYAR HUSZÁROK

A magyar huszár fegyvernem a Mátyás király által 1481. március 11-én megörökített "huszár" szót véve alapul közel 500 évig állt fenn, hirdetve a magyar nép rendkívüli katonai képességeit szervezésben, hadművészetben és utolérhetetlen huszár hősi szellemében. A magyar huszár múltjának, történelmi jelentőségének, nemzetközi hatásának és elismertségének széleskörű elterjedése nemzeti önismeretünk, öntudatunk fontos eszköze. A huszár népünk történelmi értékeinek megtestesítője. Jelképezte és tetteivel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, melyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását.

A magyar huszár emlékét és szellemét meg kell őriznünk népünk, ifjúságunk szívében - a sorsot vállaló, a reménytelennek látszó helyzetekben is a mindig újrakezdés hitét és akaratát s az érte végzett szívós munkát, a haza rögéhez való hű ragaszkodást. Külön ki kell emelni: a huszár mindig jókedvű volt, és mi is csak örülhetünk az emlékének, mert az nem a vesztes háborúk, elbukott szabadságharcok elkeserítő és megszégyenítő érzésével tölti el a szívünket, hanem a huszár mindig újrakezdő, mindig győzelemre törő, s mindig sikeres tevékenysége emlékére; mert ha nem sikerült is valamely akciója, a huszár lovával mindig el tudott szakadni ellenfeleitől, s akkor ismét és mindig újra kezdte!

A huszár ma már valóban a mesék, mondák, legendák hőse, de meg is érdemelte az elismerő, dicsőítő jelzőket. Volt idő, amikor kardja hegyével ő írta a történelem legszebb lapjait hazai földön és messze idegenben, Európa- és Amerikaszerte.

Manno Miltiades, művész, költő, tartalékos huszártiszt így búcsúzott a magyar huszártól:

"... mert tűzben, vérben, virtusában égve,
ezer csatából egyenest az égbe
száguldott egykor a magyar huszár!"

Nem csoda, hogy országunkban oly sok hősi emlékmű huszár alakjában emlékeztet hősi halottainkra. A sok szép huszár hősi emlékmű közül különösen nagyon közel áll a szívünkhöz a budapesti Szervita-téri templom homlokzatát díszítő bronz dombormű. Az emlékmű Istók János alkotása, - rajta a Vilmos huszárezred hősi halottainak névsorával - azt ábrázolja, hogy Jézus Krisztus a keresztfáról lehajolva magához emeli-öleli a lováról holtan lehanyatló magyar huszárt.

Nagy Kálmán

 
Fegyverek
 

A szabadságharc fegyverei

 

Az utolsó győztes magyar lovasroham története

 

A 6. huszárezred és a nyikolajevi csata

Bevezetésként egy gondolat a nyikolajevi csatáról: a történelmünk során itt zajlott az utolsó győztes magyar lovasroham.

A hadművet célja Nyikolajev városának és az azon keresztülfutó szovjet vasútvonalnak elfoglalása, hogy a szovjet erők ne juthassanak utánpótláshoz és így kénytelenek legyenek letenni a fegyvert. Valamint, hogy Kijev tengelyhatalmak általi elfoglalásának előfeltételei megtörténjenek. Mint azt látni fogjuk, a magyar csapatok a rájuk bízott feladatot példásan végrehajtották. A huszároknak nyílt, áttekinthető terepen közel 50 fokos hőségben ellenséges tüzérségi tűz közepette, égő gabonamezők között kellett harcba bocsátkozniuk és megtörniük a makacs szovjet védelmet. Ez a védelem olyan erős volt, hogy az olyan elit egység, mint a Leibstandarte-SS Adolf Hitler ezred sem tudott vele mit kezdeni. Nem így a magyar huszárok. Egy német tiszt a következőt jegyezte fel az erről…

,,...Reggel óta kemény harcban álltunk ez elszántan védekező ellenséggel, aki egy magas vasúti töltés mellett ásta be magát. Már négyszer rohamoztunk, és mind a négyszer visszavertek bennünket. A zászlóaljparancsnok minden hangnemben káromkodott, a századparancsnokok azonban tehetetlenek voltak. A sürgős tüzérségi támogatás amit kértünk, egyre késett. Ekkor a tüzérségi támogatás helyett, amit számtalanszor kértünk, egy magyar huszárezred jelent meg a színen…

Nevettünk. Mi az ördögöt akarnak ezek itt a kecses, elegáns lovaikkal? Egyszerre megállt bennünk az ütő: ezek a magyarok megbolondultak! Huszárszázad huszárszázad után robogott. Parancsszó harsant. A barnára sült arcú, karcsú lovasok szinte odanőttek a nyereghez. Fénylő arany parolis ezredesük kirántotta kardját. Négy-öt könnyű páncélkocsi kanyarodott ki a szárnyakra, az ezred padig a délutáni napban villogó kardokkal végig vágtázott a széles síkságon. Seydlitz rohamozhatott így valaha. Minden óvatosságról megfeledkezve kimásztunk a állásainkból. Olyan volt az egész, mint egy nagyszerű lovas film!

Eldördültek az első lövések, aztán mind ritkábbak lettek. Kimeredő szemmel, hitetlenkedve néztük, hogy a szovjet ezred, amely eddig elkeseredett elszántsággal verte vissza támadásainkat, most megfordul, és pánikszerűen otthagyja állásait. A diadalmas magyarok pedig maguk előtt űzték az oroszt, és csillogó szablyájukkal aprították őket gazdag, nagyon gazdag aratást végezve közöttük. A huszárkardok fénylő csillogása, úgy látszik, egy kicsit sok volt az orosz muzsik idegeinek…’’

A harccsoportot vitéz Mikecz Kálmán őrnagy vezette, és a hadművelet zárásaként majd kétezer foglyot ejtettek, és jelentős mennyiségű tüzérségi anyagot és harckocsikat zsákmányoltak. Bebizonyították, hogy a magyar honvéd felszerelésének, kiképzésének megfelelő körülmények között megállja a helyét és méltó elődeihez.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 81
Heti: 223
Havi: 2 167
Össz.: 296 339
Oldal: Huszár
Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület - © 2008 - 2020 - lovas-kaland-vas-megye.hupont.hu