Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület

Túralovaglás népszerűsítése, a természet és a rend védelme, hagyományőrzés, bemutatók tartása, oktatás, oktatási anyagok szerkesztése, gyermektáborok és rendezvények szervezése, lovak bérbeadása, bértartása

 11-es HUSZÁR TAGOZAT

 

m_15._2018.jpg

A magyar huszár múltjának, történelmi jelentőségének, nemzetközi hatásának és elismertségének széleskörű elterjedése nemzeti önismeretünk, öntudatunk fontos eszköze. A huszár népünk történelmi értékeinek megtestesítője. Jelképezte és tetteivel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, melyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását.

 

 

 ------------------------------------------------------

LOVASSÁG

Kapitány, lovasság parancsnoka

Sátory Károly

Tiszteletbeli kapitány

Samu János

GYALOGSÁG

Gyalogság parancsnoka

Tér Imre

-----------------------------------------------------------------

 marc15_2017.jpg

Aktuális hírek ITT

-------------------------------------------------------------------------------

GYALOGSÁGI TOBORZÓ

A KLAPKA GYÖRGY LOVAS POLGÁRŐR ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

kiemelt feladatának tekinti a magyar nemzeti hagyományok ápolását, a fiatalok hazafias honvédelmi nevelését.

Mindezt szeretnénk a huszárság megjelenítésével- mint a magyar egyetemes katonai kultúra legkiemelkedőbb fegyvernemével- megvalósítani.

 

Célul tűztük ki, hogy felállítunk egy gyalogos hagyományőrző díszelgő csapatot, amelynek fontos feladata lenne a nemzeti ünnepeink, valamint megemlékezések méltó megrendezésében( díszőrség, zászlófelvonás, koszorúzás, díszalegység).

 

Ehhez szeretnénk minél több lelkes fiatalt megnyerni.

 

Szeretettel várunk mindenkit sorainkba,  aki szeretne egy jó csapat tagjaként részt venni ebben a kihívásban, fontosnak tartja a nemzeti értékeink ápolását és megjelenítését, valamint személyes magatartásával szeretne  példát mutatni.

 

A 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. EMMI rendelet szerint 2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

 

Az egyesületi munkáról, mint közösségi szolgálat teljesítéséről tanulók számára IGAZOLÁST ADUNK!

 

 /KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT/

 

A MAGYAR HUSZÁROK

A magyar huszár fegyvernem a Mátyás király által 1481. március 11-én megörökített "huszár" szót véve alapul közel 500 évig állt fenn, hirdetve a magyar nép rendkívüli katonai képességeit szervezésben, hadművészetben és utolérhetetlen huszár hősi szellemében. A magyar huszár múltjának, történelmi jelentőségének, nemzetközi hatásának és elismertségének széleskörű elterjedése nemzeti önismeretünk, öntudatunk fontos eszköze. A huszár népünk történelmi értékeinek megtestesítője. Jelképezte és tetteivel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, melyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását.

 

A magyar huszár emlékét és szellemét meg kell őriznünk népünk, ifjúságunk szívében - a sorsot vállaló, a reménytelennek látszó helyzetekben is a mindig újrakezdés hitét és akaratát s az érte végzett szívós munkát, a haza rögéhez való hű ragaszkodást. Külön ki kell emelni: a huszár mindig jókedvű volt, és mi is csak örülhetünk az emlékének, mert az nem a vesztes háborúk, elbukott szabadságharcok elkeserítő és megszégyenítő érzésével tölti el a szívünket, hanem a huszár mindig újrakezdő, mindig győzelemre törő, s mindig sikeres tevékenysége emlékére; mert ha nem sikerült is valamely akciója, a huszár lovával mindig el tudott szakadni ellenfeleitől, s akkor ismét és mindig újra kezdte!

 

A huszár ma már valóban a mesék, mondák, legendák hőse, de meg is érdemelte az elismerő, dicsőítő jelzőket. Volt idő, amikor kardja hegyével ő írta a történelem legszebb lapjait hazai földön és messze idegenben, Európa- és Amerikaszerte.

 

Manno Miltiades, művész, költő, tartalékos huszártiszt így búcsúzott a magyar huszártól:

 

"... mert tűzben, vérben, virtusában égve,
ezer csatából egyenest az égbe
száguldott egykor a magyar huszár!"

 

Nem csoda, hogy országunkban oly sok hősi emlékmű huszár alakjában emlékeztet hősi halottainkra. A sok szép huszár hősi emlékmű közül különösen nagyon közel áll a szívünkhöz a budapesti Szervita-téri templom homlokzatát díszítő bronz dombormű. Az emlékmű Istók János alkotása, - rajta a Vilmos huszárezred hősi halottainak névsorával - azt ábrázolja, hogy Jézus Krisztus a keresztfáról lehajolva magához emeli-öleli a lováról holtan lehanyatló magyar huszárt.

Nagy Kálmán

 

 A HUSZÁROKRÓL

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 102
Tegnapi: 67
Heti: 227
Havi: 1 248
Össz.: 255 033
Oldal: HUSZÁR TAGOZAT
Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület - © 2008 - 2018 - lovas-kaland-vas-megye.hupont.hu